Contacte

Institut de la Comunicació-Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB)

Edifici N. Campus UAB. 08193 Bellaterra

Tel. 00 34 93 581 1939 // Fax 00 34 93 581 20 05

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Facultat de Ciències de la Comunicació

Carme.Ferre@uab.cat