Cap a una nova forma de ser periodista?

Les noves tecnologies i les xarxes socials han democratitzat l’accés i la difusió de la informació. Quin paper juga el periodista dins d’aquest mar d’informacions? Què s’espera d’ell o d’ella? Tothom pot ser periodista?

Aquestes qüestions s’han posat sobre la taula en un gran nombre de conferències, entre elles una de realitzada el 4 de juny de 2012 pel Club de la Premsa de la ciutat de Nantes, a l’oest de França. La conclusió queda clara: el periodista s’ha d’adaptar però els seus codis deontològics haurien de romandre intactes.

Un dossier realitzat per Victor Yustres per la ràdio francesa EuradioNantes (www.euradionantes.eu), amb la col·laboració de la directora del grup de recerca de Comunicació i Responsabilitat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carme Ferré.

Si voleu escoltar el dossier en francès.