Llibre d’estil de l’ACN, proximitat i ètica

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) ha revisat i actualitzat el seu Llibre d’estil, coincidint amb el 20è aniversari de l’agència pública, amb l’objectiu de fer-lo més útil com a eina de suport per compartir la informació que genera. El Llibre d’estil incorpora millores en la tipografia i un disseny actual, de qualitat i més pràctic respecte al que es va elaborar ara fa deu anys. El manual, obra de Carme Ferré Pavia, directora de Comress, i Anna Nogué Regàs, professora de Blanquerna, és fruit de la col·laboració entre l’Agència i l’Institut de Comunicació de la UAB, i s’ha reeditat de la mà d’Edicions Saldonar.

La nova edició presenta un índex actualitzat i simplificat, que ara se situa al principi, cosa que en facilita la consulta. En la mateixa línia, s’han revisat alguns paràmetres deontològics que han de guiar els criteris dels professionals de l’ACN. La part de vídeo i de fotografia presenta un nou redactat, més conceptual i amè, adaptat al protagonisme creixent d’aquests formats en l’activitat informativa. També s’ha actualitzat el contingut d’alguns aspectes concrets, com les capçaleres que determinen el format del text o els sistemes de distribució. Així mateix, el Llibre d’estil recull la tendència del model lingüístic apuntada en la nova gramàtica catalana, d’una sensibilitat més gran envers la varietat geogràfica.

La revisió del manual respon a l’objectiu de donar-li vigència, adaptar-lo a un context canviant de l’àmbit de la comunicació i de fer-lo útil no només als professionals de l’Agència sinó a tot el col·lectiu de periodistes. Les narratives periodístiques, els hàbits de consum d’informació i el protagonisme de les plataformes tecnològiques condicionen el paper dels mitjans de comunicació. En aquest marc contínuament renovat, l’actualització del Llibre d’Estil vol facilitar la missió de servei públic, als valors deontològics i als criteris periodístics.