L’espectacle en la informació política

“Els elements de l’espectacle en la informació política. El cas de les eleccions generals de març de 2008 als mitjans catalans” és un estudi que Nereida Carrillo Pérez ha presentat parcialment a la darrera edició del congrés internacional de l’IAMCR, que aquest estiu va tenir lloc a Braga, Portugal.

La recerca més global de Carrillo aborda, amb aproximacions teòriques i la investigació empírica d’un cas, un debat actual com és si la política s’ha convertit en espectacle i si això està relacionat amb la desafecció ciutadana. El treball revisa i revisita literatura científica sobre l’infoentreteniment i l’espectacularització de la informació política, amb la mirada posada en la definició, la història i els elements que integren aquest fenomen. A més, inclou una anàlisi, amb mètodes quantitatius i qualitatius, d’uns 700 elements de notícies de la campanya electoral del 2008 als mitjans catalans.

Els resultats aporten dades àmplies i interesants per analitzar l’abast i el model d’espectacularització a la informació política catalana. Carrillo continua la recerca en el marc de Comress sobre l’espectacle en la informació política i els efectes en la recepció de la ciutadania.