La cooperació a la premsa europea

Fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i l’Agència Inter Press Service (IPS), s’ha publicat el llibre La Prensa y la cooperación internacional, que detalla els resultats d’una investigació acadèmica coordinada per Carlos González Saavedra, assessor de Comress.

El principal objectiu de l’estudi ha estat analitzar com la premsa de referència europea participa en el procés de difusió i coneixement públic de la cooperació internacional per al desenvolupament. Durant un trimestre es van codificar tres diaris espanyols (ABC, El País i La Vanguardia), tres de francesos (Le Figaro, Le Monde i Libération) i tres més d’anglesos (The Daily Telegraph, The Guardian i The Times).

Es va analitzar tot el seu contingut redaccional (86.859 unitats periodístiques) i identificar les informacions i opinions relacionades amb la cooperació per al desenvolupament (3.025). Aquestes van ser sotmeses a una anàlisi de continguts a partir de variables vinculades a aspectes periodístics (extensió de la informació, secció, autoria, jerarquització), contextuals (país d’edició, capçalera, protagonisme institucional) i temàtics (accés a la salut i a l’educació, governabilitat, protecció del medi ambient).

Referència: Murciano, M. (dir.). La Prensa y la cooperación internacional. Cobertura de la cooperación para el desarrollo en nueve diarios europeos. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones: Sevilla/Zamora, 2010.