Portal de la cultura catalana

La directora de Comress, la doctora Carme Ferré Pavia, ha participat com a experta en comunicació en l’assessoria del Portal de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb els doctors Emili Prado, Rosa Franquet (UAB) i Eva Pujades (UPF), han proposat les línies de contingut de l’àmbit de Mitjans de Comunicació. Ho podeu trobar i usar aquesta eina de divulgació cultural a