Estudis de recepció en campanya electoral: la informació i el desencís

Comress va participar al congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació en Comunicació, en la seva trobada de 2012 a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb la comunicació La recepció dels missatges mediàtics en campanya electoral: entre el desinterès i el rebuig.

La magíster Nereida Carrillo i la doctora Carme Ferré Pavia van avançar en el congrés “Comunicació i risc” de l’AEIC alguns dels resultats d’una investigació en curs sobre la recepció de la informació electoral. La comunicació, basada en el cas de les eleccions del 28 de novembre de 2010 al Parlament de Catalunya, es va presentar dijous 19 de gener en una secció dedicada a estudis de recepció.

Comunicació i risc (foto C. F.)

La recerca s’ha realitzat amb una eina metodològica innovadora, que hibrida mètodes qualitatius i quantitatius, i que va suposar el monitoratge de 22 persones durant els 15 dies de durada de la campanya electoral. En total, l’estudi va incloure 295 qüestionaris.

Alguns dels resultats obtinguts proven un record feble de la informació electoral –només el 18% dels qüestionaris inclouen detalls- malgrat un elevat consum mediàtic; una atracció pels atacs i les crítiques –la seva petjada es constata al 73% dels qüestionaris- i un desinterès i desencís tant per la política en campanya com per la informació electoral dels mitjans –ho recullen el 61% dels documents estudiats.